RSS

มะโฮ เชื่อมั่นได้ในความปลอดภัย

30 มี.ค.


โรงงานผลิตมะโฮ เบต้ากลูแคน ในประเทศญี่ปุ่น

มะโฮ Maho ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล และได้รับตราสัญลักษณ์รับรองจากสถาบันต่างๆมากมาย

1. สถาบันวิจัยคิตะซาโตะ ที่มีชื่อเสียงด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
2. สมาคมป้องกันโรคในผู้ใหญ่แห่งญี่ปุ่น (JAPA)
3. บริษัท Toray Research Center จำกัด (TRC)
4. สหพันธ์การเมืองเพื่อธุรกิจเครือข่ายของประเทศญี่ปุน (NPU)
5. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข
7. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

มะโฮ Maho ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล และได้รับตราสัญลักษณ์รับรองจากสถาบันต่างๆมากมาย

1. สถาบันวิจัยคิตะซาโตะ ที่มีชื่อเสียงด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
2. สมาคมป้องกันโรคในผู้ใหญ่แห่งญี่ปุ่น (JAPA)
3. บริษัท Toray Research Center จำกัด (TRC)
4. สหพันธ์การเมืองเพื่อธุรกิจเครือข่ายของประเทศญี่ปุน (NPU)
5. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข
7. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: