RSS

มหัศจรรย์เพื่อการถนอมผิวแห่งสหัสวรรษใหม่

30 มี.ค.

มหัศจรรย์เพื่อการถนอมผิวแห่งสหัสวรรษใหม่

1,3 เบ ต้า กลูแคน เป็น สารอันประกอบด้วยโมเลกุลหลายหน่วยที่ผูกประกอบขึ้นมาอย่างเจาะจง ซึ่งสกัดได้จากผนังเซลล์ของยีสต์ที่ใช้หมักขนมปัง หรือยีสต์ที่ใช้ในการผลิต เบียร์ และเป็นที่ยอมรับกันว่า “เบต้า กลูแคน” นี้เป็นตัวกระตุ้นระบบอิมมูน (ภูมิต้านทานโรค) ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดชนิดหนึ่ง
“เบ ต้า กลูแคน” ทำหน้าที่กระตุ้นเซลล์อิมมูน ที่เรียกว่า “มาโครฟาจ” ให้ทำงาน เซลล์ “มาโครฟาจ” นี้มีอยู่ทั่วร่างกายคน เมื่อถูกกระตุ้นด้วย “เบต้า กลูแคน” แล้ว “มาโครฟาจ” จะผลิต “ไซโทไคน์” ซึ่งมีสรรพคุณในการเยียวยาต่าง ๆ เช่นช่วยสมานแผล และริ้วรอยจากโรคทางผิวหนังอื่น ๆ ช่วยสนับสนุนการทำงานของไขกระดูกในการลดแอลดีแอล และคลอเลสเทอรัล ช่วยระงับการติดเชื้อ และการก่อเกิดมะเร็ง
เซลล์ “ลังเกอร์ฮันส์” และ “คีราทิโนไซท์” จัดว่าเป็น “มาโครฟาจ” เช่นกันในชั้นของผิวกำพร้า แม้ว่า เซลล์ “ลังเกอร์ฮันส์” จะมีเพียงร้อย ละ 2-4 เท่า นั้นเมื่อเทียบกับจำนวน เซลล์ผิวทั้งหมด แต่เซลล์ “ลังเกอร์ฮันส์” นั้นมีบทบาทที่สำคัญมากใน การก่อปฏิกริยาอิมมูนของผิวเซลล์ “ลังเกอร์ฮันส์” นี้จะประกอบตัวขึ้น เป็นข่ายใยคลอบคลุมผิวกำพร้าทั้งหมดเพื่อทำหน้าที่ดักจับ “แอนติเจน” (อาจ เป็นได้ทั้งสารเคมี หรือ แบคทีเรีย) และกระตุ้นการผลิต “ไซ โทไคน์” หลังจากนั้นโดยผ่านระบบน้ำเหลือง ก็จะแปลง “แอนติเจน” ที่จับได้ให้เป็น “ที-เซลล์” ซึ่งจะทำ ให้ “แอนติเจน” นั้นมีชีวิตที่ยาวขึ้นในต่อมน้ำเหลือง และกระตุ้นให้ “แอนติเจน” นั้นสร้าง “ไซโทไคน์” เพิ่มขึ้นมาอีก
“เบต้า กลูแคน” (สารที่ปราศจากซึ่ง ผลเสีย และอันตรายใด ๆ) ถูก “มาโครฟาจ” รับไว้ในรูปของ “แอนติเจน” อย่างหนึ่ง ซึ่งต่อมาจะดำเนินตามกลไกที่บรรยายไว้ข้างต้น “เบต้า กลูแคน” นี้มีผิวสัมผัสอันพิเศษซึ่ง ทำให้มันยึดตัวเข้ากับ “มาโครฟาจ” ได้ดีก่อนที่จะซึมเข้าสู่เซลล์ผิว
“คีราทิโนไซท์” จะทำงานในลักษณะเดียวกันเมื่อถูกกระตุ้น โดย “เบต้า กลูแคน” นอกจากจะช่วยผลิต “ไซ โทไคน์” และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำจัดเนื้อร้ายแล้ว ยังช่วย สร้าง “ที-เซลล์” ในระบบน้ำเหลือง และกระตุ้นให้ “ที-เซลล์” ทำงานด้วย
“เบ ต้า กลูแคน” กระตุ้นให้เซลล์ “ลังเกอร์ฮันส์” ทำงาน และทำหน้าที่เสมือนตัวป้องกันการติดเชื้อ และสมานแผล โดยเป็นปัจจัยในการ สร้างผิวกำพร้า และสร้างหลอดเลือดใหม่ ๆ เซลล์ “มา โครฟาจ” ยังช่วยเสริมสร้างความสะอาดด้วยการกำจัดแบคทีเรีย และเซลล์ผิวที่ตายแล้ว และนำเซลล์เม็ดเลือดขาวอันเป็นตัวป้องกันการติดเชื้อที่สำคัญมาช่วยสมานแผล ด้วย
นอกจากนั้น เซลล์ “ลัง เกอร์ฮันส์” ที่ทำงาน ยังจะทำหน้าที่เป็นระบบดูแลสอดส่องการเกิดอันตรายร้ายแรงในร่างกายด้วย รังสียูวีมักจะสร้าง ความเสียหาย และหยุดการทำงานของเซลล์ “ลังเกอร์ฮันส์” และขัดขวางระบบอิมมูนที่จะทำความเสียหายต่อดีเอ็นเอ ซึ่งจะทำให้เกิดจุดคล้ำบนผิวหนังที่อาจก่อมะเร็งได้   “เบต้า กลูแคน” ทำให้ระบบตอบ สนองของอิมมูนทำงาน และ “เบต้า กลูแคน” ที่ซึมอยู่ในเซลล์ “ลังเกอร์-ฮันส์” นั้น ยังช่วยป้องกันเซลล์ผิว จากการทำลายของรังสี ซึ่งมีอนุมูล อิสระ

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: